ערן ראו - משרד עו''ד פלילי
צור קשר קישורים מאמרים עבירות תעבורה תחומי עיסוק אודות
ערן ראו - משרד עו''ד פלילי
     
 

מעצר עד תום ההליכים

משמעות ההליך

לאחר שמוצתה חקירת החשוד בשלב "מעצר הימים", ולמשטרה יש די ראיות להגשת כתב אישום כנגד החשוד. תגיש המשטרה "הצהרת תובע", שמשמעותה כי המשטרה או הפרקליטות, סבורה כי בחומר בחקירה יש די ראיות להגשת כתב אישום וכי מסוכנות של החשוד (שבשלב זה הופך ל"נאשם") הנה כזו המחייבת את המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.
משמעותה של הצהרה זו היא כי בתוך מספר ימים (עד 5 ימים) תגיש המשטרה באמצעות מדור התביעות, או הפרקליטות (בעבירות פשע), כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
מעצר עד תום ההליכים הנו הליך קריטי עבור הנאשם. המשמעות האופרטיבית במקרה ובית המשפט ייעתר לבקשת הפרקליטות/תביעות, היא כי הנאשם ישהה במעצר במשך תקופה לא מבוטלת, עד שיוכרע דינו. ובאם גם יורשע, עד שייגזר עונשו.
לבית המשפט סמכות להורות על מעצרו של נאשם לתשעה חודשים. באם לאחר תקופה זו טרם הסתיים משפטו של הנאשם, רשאי בית המשפט העליון להורות על המשך מעצרו ל-90 ימים נוספים. הארכת מעצר זו יכול שתבוצע למעשה כמעט ללא כל הגבלה, ולא חסרים מקרים של משפטים מורכבים שנמשכו שנים בהן היה הנאשם עצור מאחורי סורג ובריח.

ההליך בבית המשפט

על התביעה לעבור שלוש משוכות בכדי לשכנע את בית המשפט כי מעצרו של הנאשם עד תום הליכים נדרש ואף הכרחי.

  1. ראיות לכאורה: ראשית, על התביעה להראות לבית המשפט כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של החשוד. לא מדובר בשלב בו יש להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר (שלב זה הנו מיועד להליך העיקרי- המשפט עצמו). אלא שעל התביעה להראות לבית המשפט, כי ברשותה די ראיות שמבססות את האישום.
  2. עילת מעצר: שנית, על התביעה לשכנע את בית המשפט כי קיימת עילת מעצר.

עילה אפשרית אחת למעצר נובעת ממסוכנות הנאשם, עד כדי כך ששחרורו בשלב זה יסכן את בטחון הציבור, או בטחונו של פלוני.
עילה נוספת למעצרו של נאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו מוגדרת כ"מסוכנות סטאטוטורית". כלומר, עבירות מסוימות או מעשים מסוימים המקימים חזקה כי הנאשם מסוכן. לדוגמא: עבירות מין, סמים, או עבירות אלימות חמורות.
עילה נוספת נובעת מהחשש ששחרורו בשלב זה עלול להביא לשיבוש הליכי משפט, השפעה על עדים, או פגיעה בראיות.

  1. היעדר חלופת מעצר: לבסוף, על התביעה לשכנע את בית המשפט כי אין כל דרך אחרת, מלבד מעצרו של הנאשם מאחורי סורג ובריח, שתמנע את הסיכון לציבור או את החשש לשיבוש הליכים.

רק לאחר שהתביעה עברה את שלוש המשוכות שלעיל, יורה בית המשפט על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים.

תפקיד הסניגור

למעורבות עו"ד פלילי מנוסה חשיבות מכרעת בשלב זה של ההליך המשפטי.
לעו"ד פלילי ערן ראו, ניסיון רב הכולל מאות הופעות בהליכי מעצר, חלקן עוד בשלב בו שימש כפרקליט בשורות הפרקליטות, הטוען למעצרו של נאשם.
תפקידו של עו"ד פלילי בשלב זה הוא לשכנע את בית המשפט כי התביעה כשלה בניסיונה לעבור אחת מן המשוכות או את כולן.
על הסנגור לנסות ולקעקע במידת האפשר, כבר בשלב מוקדם זה, את משמעותן של הראיות ולהביא לכרסום משמעותי במשקלן.
לאחר מכן עליו לשכנע את בית המשפט כי הסיכון הנשקף מהנאשם אינו קיים, או לפחות, נמוך במידה שאינה מצדיקה המשך מעצרו.
ולבסוף, על הסנגור להציג בפני בית המשפט, חלופת מעצר שעשויה לאיין את מסוכנותו של הנאשם, או להפחיתה לרמה שתניח את דעתו של בית המשפט ותאפשר את שחרורו .
חלופת מעצר הנה בדרך כלל במסגרת מעצר בית, עם או ללא צמיד איזוק אלקטרוני המפקח על תנועת הנאשם. פיקוח הדוק של בני משפחה, ערבויות צד ג', פיקדון כספי, צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.
הצלחה בשלב זה תלויה באופן ישיר באיכות טיעוניו של הסנגור, היכרות ושליטה אבסולוטית בחומר הראיות, ניסיונו בהליכים דומים, ויכולתו להציע לבית המשפט חלופת מעצר ראויה.
למשרדנו ניסיון רב בהליכי מעצר בכלל, ובהליכי מעצר עד תום ההליכים בפרט, תוך השגת הישגים לא מבוטלים והצלחות רבות.

הליכים נוספים

החלטת בית המשפט בדבר מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, אינה סוף פסוק.
לרשות הסניגור עומדים כלים נוספים היכולים להפוך את החלטת בית המשפט.
תסקיר שירות המבחן:
בית המשפט נעזר רבות בשירות המבחן להכנת תסקיר, המביא בפני בית המשפט חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית בדבר אופיו של הנאשם, רמת מסוכנותו, ויכולתם של בני משפחה ומפקחים אחרים לשמש גורם סמכותי ומרתיע עבורו. היכולים להפחית את מסוכנותו.
לסניגור תפקיד מפתח בשלב זה. עליו להכין את הנאשם לפגישה עם קצינת המבחן בכדי להעלות הסיכוי כי המלצת שירות המבחן תהיה חיובית בסופו של דבר. להמלצה חיובית של שירות המבחן משקל של ממש, בשיקוליו של בית המשפט באם לשחרר את הנאשם ממעצרו.
למען הסר ספק, הסניגור אינו יכול להשפיע על החלטת שירות המבחן באופן ישיר, באשר מדובר בגוף מקצועי נטול פניות. אך הכנה יסודית ומקצועית של הנאשם על ידי הסניגור, בטרם הכנת התסקיר, תמזער את הסיכוי שהנאשם יבצע טעויות חמורות הנובעות מחוסר ניסיונו, בשיחתו עם שירות המבחן. ותעלה משמעותית את הסיכוי כי בסופו של דבר, ימליץ שירות המבחן על שחרורו של הנאשם לחלופה הולמת.    
ערר:
על החלטת בית המשפט ניתן לערור בזכות עד לבית המשפט העליון. כך, כאשר נתקבלה החלטה בבית משפט שלום, ניתן לערור עליה לבית המשפט המחוזי. אך גם אם בית המשפט המחוזי אישר את החלטת המעצר של בית משפט השלום, ניתן לשוב ולערור לבית המשפט העליון.
עיון חוזר:
בכל מקרה בו השתנו הנסיבות שבגינן החליט בית המשפט על מעצרו של הנאשם, או שנתגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות בעת מתן ההחלטה. ניתן לשוב ולבקש מבית המשפט לשוב ולשקול את החלטתו.
עילה נוספת לעיון חוזר היא התמשכות ההליכים. בית המשפט העליון הביע לא אחת את דעתו, כי ככל שחולף זמן רב יותר ממועד ההחלטה הראשונה על מעצרו של הנאשם, כך פוחתת בהדרגה מסוכנותו של הנאשם, וניתן לשוב ולשקול את שחרורו.
גם על החלטות בעניין עיון חוזר, ניתן לשוב ולערור בפני הערכאה הגבוהה יותר.
בית המשפט העליון:
מעצר עד תום ההליכים, כשמו כן הוא: מעצר עד לסיום משפטו של הנאשם. אך גם מועד זה קצוב בזמן ונתון לביקורתו של בית המשפט העליון.
נאשם שמשפטו לא הסתיים בתום 9 חודשים מעת פתיחת משפטו, ישוחרר ממעצרו. אלא אם האריך בית המשפט העליון את מעצרו ב-90 ימים נוספים.
החלטה זו של בית המשפט העליון מתקבלת רק לאחר קיום דיון ממצה בנוכחות הנאשם וסניגורו. דיון זה מתקיים בכל 90 ימים, ובאופן מעשי, בסמכות בית המשפט העליון לשוב ולהאריך את מעצרו של הנאשם ב-90 ימים נוספים ללא הגבלה.
אך מובן שככל שחולף הזמן, כך יטה בית המשפט העליון להורות על שחרורו של הנאשם ממעצר, או יורה על החזרת עניינו לבית המשפט לשם קביעת חלופת מעצר.

שיבות השחרור ממעצר לפני גזירת העונש

פי שציינו לא אחת, לסניגור פלילי מיומן ומנוסה בהליכי מעצר, חשיבות מכרעת לנאשם המבקש לזכות בשחרור לביתו.
לשחרור ממעצר חשיבות ברורה לנאשם ולמשפחתו. הנאשם חוזר לחיק משפחתו, משתחרר ממעצר שתנאיו אינם תנאים, ומצבו הכלכלי והמשפחתי עשוי להשתפר לעין ערוך.
אך חשוב לדעת כי מעבר להקלה הברורה שבשחרור המיוחל, הרי שמצבו של נאשם שאינו עצור בשלב הכרעת הדין וגזירת העונש, טוב בהרבה ממצבו של נאשם שעודנו עצור כאשר נגזר עונשו.
לבית המשפט - הגם שאין שופט שיודה בכך בגלוי - נטייה ברורה להחמיר בעונשו של נאשם שעודנו עצור בשלב בו נגזר דינו.
מאידך, כאשר על בית המשפט לגזור עונשו של נאשם ששוחרר לביתו חודשים רבים לפני מתן גזר הדין ומתהלך כאדם חופשי. אין נתון זה נעלם מעיניו, ויש בכך כדי להשפיע על שיקוליו של בית המשפט בבואו לגזור את דינו של הנאשם.
בנוסף, ביכולתו של סניגור פלילי מנוסה להיעזר בעובדה זו בכדי לשכנע את בית המשפט להקל בעונשו של הנאשם, הן משום חלוף הזמן בו היה הנאשם משוחרר, והן משום שניתן לבחון התנהגותו מחוץ למעצר. ובאם התנהגות זו של הנאשם אכן הייתה ללא רבב, יש בכך לשמש נדבך נוסף המחזק טיעוניו של הסניגור בבואו לשכנע את בית המשפט להקל משמעותית בעונשו של הנאשם.


 

ערן ראו - משרד עו''ד פלילי

08-9219990 טלפקס:
050-6866260 נייד:

אודות ן תחומי עיסוק ן עבירות תעבורה ן מאמרים ן קישורים ן מפת אתר ן צור קשר
עבירות תעבורה | עבירות קנס וברירת משפט | הזמנה לדין וכתב אישום | תאונות דרכים | תאונות דרכים קטלניות | גרימת מוות ברשלנות | עבירת הריגה | הפקרה לאחר פגיעה (פגע וברח) | סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה | עבירות מהירות | נהיגה בשכרות | נהיגה תחת השפעת סמים | פסילה מנהלית | פסילה עד תום ההליכים | סיווג פסילה | עבירות נהג חדש | מרב"ד - ייעוץ וייצוג
ליווי וייצוג בחקירה פלילית | מעצר ימים | מעצר עד תום ההליכים | סגירת תיק פלילי | מחיקת רישום פלילי | הליכי שימוע | עיכוב הליכים | עבירות אלימות
אלימות במשפחה | עבירות רכוש | עבירות כלכליות | עבירות שוחד ומרמה | עבירות סמים | עבירות נשק | בית משפט לנוער-קטינים | עבירות מחשב ואינטרנט | קניין רוחני וזכויות יוצרים
משפט מנהלי וזכויות אדם | רישוי עסקים ובריאות הציבור | ועדות שחרורים | עתירות אסירים | ייצוג נפגעי עבירה
ערן ראו - משרד עו''ד פליליערן ראו - משרד עו''ד פלילי