ערן ראו - משרד עו''ד פלילי
צור קשר קישורים מאמרים עבירות תעבורה תחומי עיסוק אודות
ערן ראו - משרד עו''ד פלילי
     
 

ועדות שחרורים

חוק שחרור על תנאי ממאסר

וק שחרור על תנאי ממאסר, קובע את תנאי הסף לשחרורו של אסיר שריצה לפחות שני שלישים ממאסרו, את השיקולים שעל ועדת השחרורים לשקול בבואה להחליט על שחרורו של אסיר, את הפרוצדורות הכרוכות בכך, הרכב הוועדה, ההליכים השונים, ועוד.
אסיר המרצה עונש מאסר של למעלה מחצי שנה ועד בכלל. זכאי שעניינו יעלה בתום תקופת שני שליש ממאסרו לפני ועדת השחרורים. ועדת השחרורים רשאית להורות על שחרורו של האסיר, בתנאי שהוא ראוי לשחרור, ואיננו מסוכן.
ועדת השחרורים הנה טריבונל מנהלי, ומקבלת את החלטותיה על פי כללי המשפט המנהלי. על החלטות ועדת השחרורים ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.
לעו"ד פלילי ערן ראו, ניסיון רב בייצוג אסירים בועדת השחרורים. בהיותו פרקליט בפרקליטות המדינה, הופיע במאות תיקים שונים, מתוקף תפקידו כבא כוח היועץ המשפטי לממשלה בועדת השחרורים.
עו"ד ערן ראו, מכיר את שיקולי המערכת מלפני ומלפנים. ועשוי בשל ניסיונו הרב, לדעת עוד בטרם עלייתו של האסיר לועדת השחרורים, את סיכויי השחרור לאשורם.

גורמים מקצועיים רלוונטיים

שוב שעניינו של אסיר יטופל ע"י עו"ד פלילי המנוסה בהופעות בפני ועדת השחרורים ומכיר את ההליכים המוקדמים. כגון: המלצות עובדים סוציאליים, חוות דעת מנהל הכלא, חוות דעת ועדת אלימות במשפחה (אלמ"ב), חוות דעת וג"ע (ועדת גילוי עריות), חוות דעת מב"ן (פסיכיאטרי), קיומה של תכנית שיקום מטעם רש"א (הרשות לשיקום האסיר), או הכנת תכנית שיקום פרטית במקרה בו רש"א מסרבים להכין תכנית שיקום לאסיר, או מפני שמשך מאסרו הקצר אינו מאפשר הכנת תכנית שיקום מוסדית.

מידע מודיעיני חסוי

עוד יש לדעת, כי לעמדת משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, חשיבות קריטית להמלצה לשחרור. לעיתים מגישה הפרקליטות לידי הוועדה, שורה של מידעים חסויים מטעם משטרת ישראל, או מטעם מודיעין שירות בתי הסוהר.
לסנגור אין כמעט יכולת להתמודד עם מידע זה, באשר הוא חסוי מפני האסיר ובא כוחו. לעיתים הלשנה של חבר לתא הנובעת מנקמנות, עלולה להפוך למידע שלילי המשפיע על הוועדה, ומביא אותה לקבוע כי האסיר אינו ראוי לשחרור, או כי הוא מסוכן לציבור.
לעו"ד פלילי המנוסה בהופעות בוועדות שחרורים יכולת למזער את הנזק שעלולים ליצור מידעים מסוימים.
למשל, עורך הדין יכול לבחון את תאריכי המידע, ולשכנע את הועדה כי מדובר במידע ישן, או שמדובר שמידע ממוחזר, הנוגע לפרטים שהיו ידועים גם לשופט שגזר את דינו של האסיר, ובכך לגרום לוועדה להתעלם מקיומו של המידע.
לעיתים עשוי הסנגור להתעקש לבחון האם המידע מתבסס על מידע בודד או שהמידע מוצלב עם ידיעות אחרות המקנות למידע אמינות גבוהה יותר.
במידה ומדובר במידע שלילי בודד, יכול עו"ד פלילי מנוסה לשכנע את הועדה לתת למידע משקל נמוך, ואף להתעלם ממנו לחלוטין.

ניסיון מקצועי

למשרדנו ניסיון רב בייצוג אסירים בועדת השחרורים. אנו פועלים בשיתוף מיטב המומחים, בכדי להגיש חוות דעת נגדיות, לחוות הדעת המקצועיות מטעם המדינה. וכן עובדים בשיתוף פעולה עם מיטב הגופים הפרטיים, המספקים מסגרת שיקומית לאסירים משוחררים שאינם זוכים לתכנית שיקום מטעם רש"א.
למשרדנו ניסיון רב בהגשת עתירות מנהליות כנגד החלטות וועדת השחרורים, באותם מקרים בהן נדחה שחרורו של האסיר על ידי הוועדה.
חשוב לציין בהגינות, כי לעתירה מנהלית כנגד החלטת ועדת השחרורים סיכויים נמוכים להתקבל בדרך כלל, וזאת משום שבית המשפט המחוזי אינו יושב כערכאת ערעור פלילי על החלטת הוועדה. ויכולתו להתערב בהחלטת הוועדה מוגבלת רק למידת סבירות החלטת ועדת השחרורים בכפוף לכללי המשפט המנהלי.
תפקידו של סנגור פלילי המנוסה בהגשת עתירות, הוא לשכנע את בית המשפט המחוזי כי הוועדה טעתה טעות חמורה וחרגה בהחלטתה ממתחם הסבירות, כאשר דחתה את שחרורו המוקדם של האסיר.
אך יש להדגיש, כי בדרך כלל, השפעתה של העתירה מוגבלת, במובן זה, שעניינו של האסיר יכול  שיוחזר לוועדה לבחינה נוספת של עניינו. ורק במקרים ספורים מחליט בית המשפט לקבל את העתירה כלשונה ולהורות על שחרור האסיר. 
אך יחד עם זאת, עתירה המנוסחת היטב, עשויה במקרים המתאימים, לגרום בעקיפין לשינוי החלטת וועדת השחרורים. במקרה בו התקבעה הוועדה בעמדתה, או טעתה טעות יסודית, יכול בית המשפט להורות על החזרת עניינו של האסיר לוועדה בהרכב שונה, וליתן לאסיר סיכוי של ממש לשכנע את הוועדה בהרכב החדש, כי הוא ראוי לשחרור ואינו מסוכן.

ועדת שחרורים מיוחדת (אסירי עולם) והליכים נוספים

למשרדנו ניסיון בייצוג אסירי עולם בוועדת שחרורים מיוחדת, בה הרף הנדרש מהאסיר הנו גבוה יותר. רף התנהגות הנדרש מאסיר עולם גבוה מזה של אסיר רגיל, ועליו להוכיח לוועדה כי בנוסף להיותו ראוי לשחרור ובלתי מסוכן. גם חל בו שינוי בולט וממשי באופיו והתנהגותו מאז החל לרצות את מאסרו.
הליכים נוספים בהן משרדנו מייצג בוועדת שחרורים הנם בקשות לדיון חוזר, בקשות לשינוי תנאים לאסיר ששוחרר (הקלות במעצר לילה, מעצר בית, או תדירות החתימות בתחנת המשטרה, שינוי מקום עבודה ועוד), דיוני הפקעת רישיון לאסירים שביצעו עבירות, או הפרו תנאי שחרורם, בזמן היותם אסירים ברישיון, וייצוג בישיבות מעקב לאסירים משוחררים.
נושא הפקעת הרישיון הנו נושא מורכב ורצוי להתייעץ בעו"ד פלילי מנוסה על מנת לתכנן באופן טקטי את סדר נשיאת העונשים. בכדי למזער את עונש המאסר למינימום האפשרי בנסיבות הנתונות.
משרדנו בקי ברזי סעיפי הפקעות הרישיון בגין הפרת תנאים, או ביצוע עבירה נוספת בתקופת התנאי. ומעניק ייעוץ וייצוג מהמעלה הראשונה, לאסירים משוחררים.


 

ערן ראו - משרד עו''ד פלילי

08-9219990 טלפקס:
050-6866260 נייד:

אודות ן תחומי עיסוק ן עבירות תעבורה ן מאמרים ן קישורים ן מפת אתר ן צור קשר
עבירות תעבורה | עבירות קנס וברירת משפט | הזמנה לדין וכתב אישום | תאונות דרכים | תאונות דרכים קטלניות | גרימת מוות ברשלנות | עבירת הריגה | הפקרה לאחר פגיעה (פגע וברח) | סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה | עבירות מהירות | נהיגה בשכרות | נהיגה תחת השפעת סמים | פסילה מנהלית | פסילה עד תום ההליכים | סיווג פסילה | עבירות נהג חדש | מרב"ד - ייעוץ וייצוג
ליווי וייצוג בחקירה פלילית | מעצר ימים | מעצר עד תום ההליכים | סגירת תיק פלילי | מחיקת רישום פלילי | הליכי שימוע | עיכוב הליכים | עבירות אלימות
אלימות במשפחה | עבירות רכוש | עבירות כלכליות | עבירות שוחד ומרמה | עבירות סמים | עבירות נשק | בית משפט לנוער-קטינים | עבירות מחשב ואינטרנט | קניין רוחני וזכויות יוצרים
משפט מנהלי וזכויות אדם | רישוי עסקים ובריאות הציבור | ועדות שחרורים | עתירות אסירים | ייצוג נפגעי עבירה
ערן ראו - משרד עו''ד פליליערן ראו - משרד עו''ד פלילי