ערן ראו - משרד עו''ד פלילי
צור קשר קישורים מאמרים עבירות תעבורה תחומי עיסוק אודות
ערן ראו - משרד עו''ד פלילי
     
 

החקירה הפלילית

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי לנחקרים, לעיתים עוד בשלב בו טרם נפתחה חקירה משטרתית "רשמית".
להכנה לחקירה פלילית חשיבות קריטית, מפני שמרבית ההרשעות במדינת ישראל - אחוז ההרשעות במדינת ישראל הוא למעלה מ-98% הרשעה בפלילים - מתבססות על הודאת החשוד/נאשם. במצב דברים זה, ברור כי הכנה נכונה ויסודית לחקירה פלילית, תוך היכרות החשוד עם זכויותיו, והיכרות עם תרגילי החקירה השונים, עשויה לשנות את מצבו מן הקצה אל הקצה

זכות ההיוועצות וזכות השתיקה

ם ישנה זכות יסוד אחת שעליה לא מומלץ לוותר בשום אופן, הרי היא זכות ההיוועצות של נחקר עם עורך דין פלילי מנוסה. חשוב להבין, מעמד הנחקר שונה מהותית באם הוא נחקר כעד או כחשוד. אך בשני המקרים, ישנה חובה לכל אזרח המבקש להגדיל את סיכוייו להיחלץ מאישום שבסופו הרשעה כמעט בטוחה, להשתמש בזכות ההיוועצות בעורך דין פלילי.

חקירת חשוד/ חקירה תחת אזהרה:

חובתה של המשטרה ליידע את הנחקר באם הוא נחקר כעד או כחשוד. כאשר החקירה היא חקירת חשוד, הרי היא למעשה "חקירה תחת אזהרה". בשלב זה על החוקר לפרט בפני החשוד את החשדות עליהם הוא עתיד להיחקר. יש להודיע לנחקר על זכותו לשתוק במהלך החקירה, וחשוב מכל, על החוקר להודיע לחשוד על זכותו להיוועץ בעו"ד בטרם תחל החקירה.

חקירת עד/תשאול:

באם החקירה הנה חקירת עד, הרי שלא קמה לנחקר העד, זכות שתיקה וזכות היוועצות מכוח חוק, אך זכותך שלא לומר דבר שעלול להפליל אותך, ולומר לחוקרים כי אתה מעוניין להמתין עד להגעתו של עורך דינך.
כפי שצוין לעיל, זכות השתיקה וזכות ההיוועצות הנן זכויות חשובות ביותר. נחקר המבקש לרכוש לעצמו יתרון מסוים על החוקרים, אינו רשאי לוותר עליהן ולסמוך על מזלו הטוב. יש לעמוד תמיד על זכות השתיקה עד להגעתו של עו"ד פלילי מנוסה ורק לאחר מכן להתחיל ולשתף פעולה בחקירה בהתאם להנחיית עורך הדין.
חשוב לציין, אין מדובר חלילה בשיבוש הליכים מצד עורך הדין. וגם אין מדובר בהדרכתו של החשוד לומר דבר שקר. נחקרים רבים, ובוודאי כאלו שאינם מכירים את מערכת אכיפת החוק, נכשלים בלשונם בתום לב וסבורים כי מסירת גרסה תשרת אותם בהמשך. מצער לומר כי גם חשודים חפים מפשע רק מעמיקים את הסתבכותם במסירת גרסה, ומספקים למשטרה קצה חוט שעשוי להוביל להרשעתם על לא עוול בכפם.

שיתוף פעולה בחקירה ותרגילי חקירה

מובן שזכות השתיקה אינה יפה לכל מקרה, ויש לבחור מתי נכון להשתמש בה. אך מכיוון שמעמד החקירה יכול לערער שיקול דעתו של כל אדם, ובוודאי את מי שאינו מורגל בכך. רצוי להתייעץ עם עו"ד פלילי מנוסה טרם החקירה על מנת לבחור בקו אשר עתיד לשרת את החשוד בדרך המועילה לו ביותר.
להלן דוגמא הממחישה היטב כיצד מסירת גרסה הנובעת מתוך פחד ולחץ עשויה להרע את מצבו של הנחקר, גם במקרה בו הוא חף מפשע:
מעשה באדם נשוי שבילה במועדון לילה. לאחר ששתה כמות נכבדה של משקאות אלכוהוליים, פנתה אליו אישה צעירה, ובין השניים התפתחה שיחה נעימה שהתגלגלה לבסוף לשירותי המועדון, שם קיימו השניים יחסי מין בהסכמה.
למחרת, פנתה האישה למשטרה והגישה תלונה כנגדו בגין אונס. המתלוננת מסרה כי אמנם שתתה עם החשוד מספר משקאות חריפים, וכי הגיעה עם החשוד לשירותים מרצונה. אך לאחר מכן אנס אותה החשוד בברוטאליות כנגד רצונה.
המשטרה עצרה את החשוד בו ביום, והביאה אותו לתחנת המשטרה לחקירה פלילית. החשוד, מכיוון שהיה מפוחד ולחוץ, וחשש כי דבר בגידתו יודע לאשתו, ביקש להרחיק עצמו מהחשדות בכל דרך, ומסר גרסה שקרית לפיה כלל אינו מכיר את המתלוננת, וכי לא היה כלל במועדון, ובוודאי שלא קיים עמה יחסי מין, בהסכמה או שלא בהסכמה...
כמובן שגרסה זו נסתרה מניה וביה, מפני שהחשוד לא ידע כי בידי המשטרה צילום החשוד כשהוא יוצא מהמועדון באותו לילה. ולכן מרגע שמסר גרסה שקרית זו, סיבך עצמו בהמשך.
אילו היה החשוד מוסר גרסת אמת, ולפיה, קיים עם המתלוננת יחסי מין בהסכמה. הרי שאז היה על המשטרה להתמודד עם גרסה זו ולהמשיך לחקור. אך מרגע שמסר גרסה שקרית ומופרכת, קיבע את דעתם של החוקרים נגדו, שהשתכנעו כי ביצע את העבירה.
דוגמא זו ממחישה היטב כיצד מסירת גרסה הנובעת ממניעים של חשש, פחד ובלבול, מבלי להיוועץ בעורך דין פלילי, מעמיקה את הסתבכותו של חשוד חף מכל פשע.

תרגילי חקירה:

לרשות המשטרה אמצעים טכנולוגיים ואנושיים רבים, המסייעים לה לחלץ הודאות מחשודים. נחקר או חשוד אשר אינו מודע לכך, עלול לסבך עצמו בתמימותו.
להלן פירוט מספר תרגילי חקירה נפוצים:

  1. השוטר הטוב והשוטר הרע: מדובר בתרגיל החקירה הנפוץ ביותר בו משתמשת המשטרה. לחדר החקירה נכנס שוטר "רע" החוקר את החשוד באסרטיביות, תוך הטחת צעקות והשפלות בחשוד. מיד לאחריו נכנס חוקר "טוב", הרוכש את אמונו של החשוד ומרגיע אותו, תוך שהוא "ממליץ" לו שלא להסתבך עם החוקר "הרע", ולמסור לשוטר ה"טוב" את גרסתו.
  2. תשאול פתוח: החוקר "הטוב" ממליץ בפני החשוד לצאת החוצה ולדבר איתו באופן חופשי ומבטיח לו שלא ירשום דבר. או שבעת החקירה, מניח החוקר את העט ואומר לחשוד כי כל מה שיגיד מרגע זה, אינו נרשם. כמובן שכל דבר נרשם לאחר מכן, או מוקלט.
  3. מסמכים וצילומים: בתרגיל זה, מטיחים החוקרים בפני החשוד, כי בידם מסמכים או צילומים המעידים על אשמתו. ברוב המקרים, אין בידי החוקרים דבר, אך האיום עשוי לפעול, ולהניע את החשוד למסור גרסה.
  4. זיוף מסמכים: החוקרים מציגים בפני החשוד הודעות שותפים או נחקרים נוספים, וטוענים כי חבריו של החשוד מסרו גרסה המפלילה אותו. הם מציגים בפני החשוד הודעות שנכתבו בידי השוטרים עצמם, מבלי שאיש אכן נחקר.
  5. הצעה לשמש עד מדינה: החוקרים מציעים לחשוד להפליל את שותפיו ולשמש עד מדינה במשפטם מבלי שיאונה לו כל רע. עצם ההסכמה לשמש עד מדינה מבלי להיוועץ בעורך דין ומבלי שהצעה זו ניתנה בכתב, עשויה לשמש "ראשית ראיה" ולהביא להפללת החשוד.
  6. מדובבים: לאחר החקירה מוכנס החשוד לתא מעצר. בתא זה שוכן בדרך כלל סוכן משטרתי, או אסיר המשתף פעולה עם המשטרה בתמורה לטובות הנאה. המדובב יבקש להתחבר עם החשוד ולשמוע גרסתו. כל שיאמר לו החשוד, יירשם ויוקלט. לעיתים יימצא המדובב ב"זינזאנה" המשטרתית בדרך לבית המשפט, שם יבקש לשוחח עם החשוד, שאינו מודע לכך שגם דברים אלו מוקלטים ונרשמים.
  7. עזיבת החוקר את חדר החקירה ופגישות מקריות: החוקר עוזב לפתע את חדר החקירה משום שנקרא באופן דחוף למשימה כלשהי ומשאיר את החשוד לבדו בחדר. או משאירו "בטעות" עם הטלפון הנייד של החשוד. כל פעולה מחשידה שיבצע החשוד, תוקלט. למשל: ניסיון להשמדת מסמכים, מחיקת הודעות טקסט בנייד, או כל שיבוש אחר.

תרגיל נוסף- יצירת מפגש מקרי בין החשוד לשותפיו לעבירה תוך השארתם לבדם באמתלה כלשהי. כל שיחה או ניסיון לתיאום גרסאות, מוקלטים על ידי המשטרה.

  1. אמצעים טכנולוגיים: על הנחקר לצאת מנקודת הנחה, כי הוא מוקלט בכל מקום בו הוא נמצא. תחנת המשטרה, חדר החקירה, תא המעצר, שיחת מסדרון, רכב משטרתי, תא המעצר בבית המשפט ועוד.

מתי כדאי לפנות לעורך דין פלילי?

לכל אזרח, בין אם הוא עתיד להיחקר במשטרה, או בפני גוף חוקר אחר (רשות המיסים לדוגמא), או שכבר זומן לחקירה כזו. מומלץ להתכונן לחקירה פלילית בעזרתו של עו"ד פלילי מנוסה.
הזמן הטוב ביותר להיוועצות עם עורך דין פלילי, הוא כמובן טרם החקירה הפלילית. מצב זה שכיח פחות, משום שמטבע הדברים, רוב הנחקרים אינם יודעים כי נפתחה חקירה בעניינם, ומגלים זאת רק לאחר קבלת זימון לסור למשטרה, או חלילה, עם מעצרם לצורך חקירה פלילית.
אך קיימים גם לא מעט מקרים, בהם לנחקר הפוטנציאלי, סיבה לחשוד כי חקירה פלילית עתידה להתקיים בעניינו, או בעניין הקשור אליו. אם כעד ואם כחשוד. גם במקרה זה, מומלץ לפנות מיד לעו"ד פלילי, על מנת להתכונן היטב לחקירה.
למשרדנו ניסיון רב בהתמודדות יעילה מול גורמי החקירה והאכיפה, תוך מתן ייעוץ וייצוג מהמעלה הראשונה, לחשודים ונאשמים בפלילים.
 

ערן ראו - משרד עו''ד פלילי

08-9219990 טלפקס:
050-6866260 נייד:

אודות ן תחומי עיסוק ן עבירות תעבורה ן מאמרים ן קישורים ן מפת אתר ן צור קשר
עבירות תעבורה | עבירות קנס וברירת משפט | הזמנה לדין וכתב אישום | תאונות דרכים | תאונות דרכים קטלניות | גרימת מוות ברשלנות | עבירת הריגה | הפקרה לאחר פגיעה (פגע וברח) | סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה | עבירות מהירות | נהיגה בשכרות | נהיגה תחת השפעת סמים | פסילה מנהלית | פסילה עד תום ההליכים | סיווג פסילה | עבירות נהג חדש | מרב"ד - ייעוץ וייצוג
ליווי וייצוג בחקירה פלילית | מעצר ימים | מעצר עד תום ההליכים | סגירת תיק פלילי | מחיקת רישום פלילי | הליכי שימוע | עיכוב הליכים | עבירות אלימות
אלימות במשפחה | עבירות רכוש | עבירות כלכליות | עבירות שוחד ומרמה | עבירות סמים | עבירות נשק | בית משפט לנוער-קטינים | עבירות מחשב ואינטרנט | קניין רוחני וזכויות יוצרים
משפט מנהלי וזכויות אדם | רישוי עסקים ובריאות הציבור | ועדות שחרורים | עתירות אסירים | ייצוג נפגעי עבירה
ערן ראו - משרד עו''ד פליליערן ראו - משרד עו''ד פלילי